>>>Так мы же уже стартовали в 1527363647!!!!
___________________
Директория переназначена!! --- Черток, Борис
chertok_kniga_2_raketiy_i_lyudi_fili_podlipki_tyuratam.html
.
chertok_kniga_3_raketiy_i_lyudi_goryachie_dni_ho.html
chertok_kniga_1_raketiy_i_lyudi.html
..
chertok_kniga_4_raketiy_i_lyudi_lunnaya_gonka.html